Välkommen

Jag är en artivist driven av ett starkt socialt engagemang. Nu står kampen för klimatet överst på dagordningen. Det är ett klimatnödläge. Extremväder, torka, missväxt, höjningar av havsnivå. Förlust av biologisk mångfald, social och ekologisk kollaps, massutdöende. Tiden håller på att rinna ut. Tillsammans måste vi få våra politiker att agera.

87696A1D-D8A1-457D-8800-34AAF043DA39