Kör 8

2014-2015: Kör 8, en feministisk talkör som tog plats i det offentliga rummet med megafoner. Vi framträdde med specialskrivna feministiska och antirasistiska stycken.

Kör 8 på Facebook.
Kör 8 i Expressen.