Psykopodd

Lyssna på Psykopodd, ett halvtimmes samtal mellan mig, en klok psykolog och en allvetande översättare. Eller för att citera en lyssnare:

”Blodigt allvar och humor runt ett köksbord där inte bara individen är i fokus utan där blicken lyfts mot de (makt)strukturer som hela tiden påverkar och formar oss i tiden.”

Med: Helena Alvesalo, Karna Andersson, Bo Norrman.
Vinjettmusik: Anna Jadéus (såklart)